INFORMACJA-sms

logo

Koleżanki i Koledzy sędziowie!

Z dniem dzisiejszym (22-10-2014), znosimy obowiązek wysyłania sms z wynikiem meczu Podkarpackiego ZPN (799 599 498, dotyczył on internetowej strony związkowej, meczów seniorów).

Obligatoryjny zostaje sms extranetu, 15 min. po zawodach, dotyczący sędziego głównego otrzymującego powiadomienie z numerem meczu i szablonem wpisu wyniku. Ten sms obowiązuje w całej Polsce i dotyczy wszystkich rozgrywek piłkarskich, od seniorów aż po żaki i orliki.

Istotne wskazówki:

- jeżeli jedna z drużyn nie stawiła się na placu gry, w takim wypadku sms z wynikiem 3:0 lub 0:3 (w uwagach w sprawozdaniu opisujemy zdarzenie),

- jeżeli jedna z drużyn zostanie zdekompletowana podczas meczu, sms z wynikiem faktycznym np. 2:1 (w uwagach sprawozdania opisujemy zdarzenie),

- jeżeli mecz nie odbędzie się np. z powodu niezdatnego do gry boiska (informujemy osobę odpowiedzialną za wprowadzanie obsady do systemu o zaistniałej sytuacji w celu: ” zwolnienia sędziego z obowiązku wypełniania sprawozdania”. Nie wysyłamy w takim przypadku również wiadomości sms).

Wszystkich sędziów prosimy o sumienne egzekwowanie postanowień PZPN dotyczących komunikacji sms. Jeżeli przez przypadek wiadomość zostanie usunięta z telefonu, wówczas obowiązkiem arbitra jest szybki kontakt z osobą mającą uprawnienia extranetu, aby ponownie wygenerować na zawody. Zmiany w ostatniej chwili w obsadzie, nie są usprawiedliwieniem o braku sms! W takim przypadku, należy również szybko skontaktować się z obsadowcem w celu powiadomienia sms!

Uczulamy osoby odpowiedzialne za wysyłanie sędziów przez extranet aby każdorazowo używali zakładki „powiadom sędziego”, tylko wówczas sędzia będzie mógł wysłać sms z wynikiem.

Wszystkie rozgrywki na Podkarpaciu powinny prowadzone być systemem elektronicznym extranet! Jeżeli sędzia główny nie ma powiadomienia mailowego i sms na zawody, powinien niezwłocznie poinformować o tym władze Podkarpackiego ZPN, danego Okręgu lub Podokręgu.

pozdrawiam serdecznie Rafał Sawicki

OBSADA NR 13 „SEZON 2014/2015″

logo-ozpn

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 13.

 

 

ŁĄCZY NAS PIŁKA

logo_pzpn_norm

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam pismo skierowane do Związków Piłki Nożnej w sprawie uruchomienia portalu Łączy Nas Piłka. Proszę o rozkolportowanie do podległych Państwu struktur sędziowskich.

KLIKNIJ TUTAJ

Z poważaniem

Łukasz Wachowski
Dyrektor Departamentu Rozgrywek Krajowych
Domestic Competition Department Director

OBSADA NR 12 „SEZON 2014/2015″

logo-ozpn

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 12.

 

 

OBSADA NR 11 „SEZON 2014/2015″

logo-ozpn

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 11.

 

 

OBSADA NR 10 „SEZON 2014/2015″

logo-ozpn

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 10.

 

 

CHCESZ ZOSTAĆ SĘDZIĄ FUTSALU ?

futsal_pzpn_5

KOLEGIUM SĘDZIÓW PODKARPACKIEGO
ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

Koleżanki i Koledzy,
Miło nam poinformować o powołaniu nowej komórki – Komisji Sędziów Futsalu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, która odpowiedzialna będzie za szkolenia, egzaminy oraz obsadę sędziów Futsalu w naszym województwie.
W okresie przerwy zimowej jedynie sędziowie Futsalu Podkarpackiego ZPN będą prowadzić zawody II i III ligi Futsalu oraz wszelkie turnieje halowe organizowane na naszym terenie, gdzie stosowane będą Przepisy Gry w Piłkę Nożną Futsalu.
Proszę wszystkich chętnych, którzy posiadają podstawowe uprawnienia do prowadzenia zawodów futsalowych oraz tych, którzy chcieliby je nabyć, o kontakt z kol. Janem Gawle, e-mail: jan.gawle@gmail.com do końca września br. Termin ten jest nieprzekraczalny, gdyż w październiku zostanie zorganizowana kursokonferencja połączona z egzaminem biegowym oraz teoretycznym.

    Wszelkie szczegóły zostaną odesłane drogą mailową bezpośrednio do zainteresowanych osób.

INFORMACJA ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW PODKARPACKIEGO ZPN

logo

Zarząd KS na posiedzeniu dnia 23-09-2014 zobowiązuje wszystkich sędziów Podkarpackiego ZPN do bezwzględnego przestrzegania następujących postanowień: