Archiwum Sierpień, 2014

PROGRAMY EGZAMINÓW W KROŚNIE

Przedstawiamy programy zbliżających się egzaminów sędziów KS OZPN w Krośnie: 1. Program egzaminów sędziów kandydatów do klasy okręgowej, klasy A, grupy perspektywicznej (nie dotyczy sędziów klasy O, którzy zdawali egzaminy w Rzeszowie) 2. Program egzaminów sędziów klasy B i C Przypominamy o obowiązku posiadania kart zdrowia (w przypadku braku sędzia nie zostanie dopuszczony do egzaminu […]

KOMUNIKAT PRZEWDNICZĄCEGO WYDZIAŁU GIER PODKARPACKIEGO ZPN

1. Sędziowie mają zakaz przesyłania papierowych sprawozdań, te mają przechowywać u siebie (dotyczy tylko rozgrywek prowadzonych przez Podkarpacki ZPN, w Okręgach i Podokręgach stosować się do wewnętrznych zaleceń)! 2. W związku z pojawiającymi się błędami w Extranecie – sędziowie, którzy nie mogą wypełnić składu drużyny z powodu braku w edycji jej poszczególnych zawodników, powinni przepisać […]

OBSADA NR 5 ?SEZON 2014/2015?

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 5.    

KOMUNIKAT Z CENTRALI

Zarząd KS PZPN, po warsztatach sędziów zawodowych (12-13 sierpnia 2014, Pruszków) przedstawia konkluzje szkoleniowe dotyczące postępowania z osobami funkcyjnymi zakłócającymi porządek. Konkluzje te przekazujemy do stosowania we wszystkich klasach rozgrywkowych.

EGZAMINY SĘDZIÓW

Na 09.09.2014 r.  wyznaczono termin egzaminów dla kandydatów do klasy okręgowej, sędziów klasy A oraz grupy perspektywicznej. Natomiast egzamin dla klasy B i C odbędzie się 16.09.2014 r. PROGRAM EGZAMINÓW UKAŻE SIĘ W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM!

PODKARPACKA LIGA JUNIORÓW

Arbitrzy, w załączniku wytyczne dla sędziów prowadzących zawody w I i II PLJ. POBIERZ

OBSADA NR 4 ?SEZON 2014/2015?

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 4.    

SZKOLENIE SĘDZIÓW GRUPY KROSNO

Kierownik grupy Krosno kol. Leszek Śnieżek informuje, że pierwsze szkolenie odbędzie się 21.08.2014 r. /czwartek/ o godz. 16:30. Miejsce spotkań nie ulega zmianie. Szkolenia w dalszym ciągu odbywać się będą w sali 308 Starostwa Powiatowego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1. Terminy kolejnych spotkań zamieszczamy w zakładce SZKOLENIE?Terminy i miejsca szkoleń.

OBSADA NR 2 i 3 ?SEZON 2014/2015?

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 2 i nr 3.    

EGZAMINY SĘDZIÓW IV LIGI

Zarząd Kolegium Sędziów ustalił termin egzaminów dla sędziów IV ligi i drugi termin dla zainteresowanych sędziów kl. O na 01-09-2014 (poniedziałek) w godzinach popołudniowych (około 17-tej, 18-tej). Szczegóły zostaną podane na tydzień przed egzaminem.

OBSADA NR 1 ?SEZON 2014/2015?

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 1.