Obserwatorzy i Mentorzy

SEZON 2016/2017

 

OBSERWATORZY

III LIGA

1. Błachaniec Maciej

2. Guzik Marek

 

IV LIGA

1. —

 

KLASA OKRĘGOWA

1. Małek Janusz

 

MENTORZY

1. Błachaniec Maciej

2. Guzik Marek

3. Małek Janusz

4. Sokołowski Mieczysław

5. Urbanek Stanisław