Formularz danych sędziów dla Podkarpackiego ZPN

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej obliguje wszystkich sędziów do wypełnienia formularza danych sędziego. Dane z formularza są niezbędnie potrzebne odnośnie rozliczania sędziów wg. nowo przyjętego programu do rozliczania przez Podkarpacki ZPN. Także rozgrywki Podkarpackiego ZPN będą rozliczane w sposób jak mamy to od jakiegoś czasu w naszym OZPN-ie. Wszystkie formularze należy przekazać bezpośrednio do Podkarpackiego ZPN jeszcze w kwietniu na adres mailowy: amilczanowska@podkarpackizpn.pl

Dokument do pobrania tutaj

Zmarł Jerzy Węgrzyn

15 kwietnia 2019 roku, odszedł do Pana Śp. Jerzy Węgrzyn długoletni Prezes JKS Czarni 1910 Jasło, były Wice Prezes OZPN Krosno,  długoletni członek zarządu OZPN Krosno, były sędzia piłkarski oraz nasz kierownik sędziów grupy Jasło. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 17 kwietnia (środa) w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jaśle. O godz. 12.30 różaniec w intencji zmarłego, a o godz. 13.00 msza święta. Spoczywaj w pokoju Przyjacielu.

 

sedziowiejaslo.pl

OBSADA 19

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 19

Plan egzaminów dla kandydatów na sędziów

W załączeniu szczegółowy plan egzaminów dla kandydatów na sędziów, który przeprowadzimy w dniu 16 kwietnia (w tym samym dniu także odbędą się egzaminy sędziów klasy okręgowej i kandydatów do okręgówki, więcej o tych egzaminach i ich plan szczegółowy tutaj). Zbiórka o 16:30 i po kilku chwilach zaczynamy testem interwałowym, następnie test z teorii Przepisów Gry – 30 pytań – ten test robimy od razu po biegach na trybunie stadionu.

Dostęp do extranetu dla sędziów z krótkim stażem

Niżej wymieni koledzy proszeni są o zalogowanie się do platformy www.pzpn24.pzpn.pl i dodanie do swojego profilu funkcji sędzia. Dopóki ta funkcja nie zostanie przez nich dodana nie są widoczni w extranecie i nie otrzymają obsady jako sędziowie główni.

 

 

 

Komisja egzaminacyjna

Do Komisji Egzaminacyjnej, która przeprowadzi egzaminy sędziów w dniu 16 kwietnia włączeni zostali (kolejność alfabetyczna):
1. Gancarz Przemysław
2. Guzik Marek
3. Kijowski Albin
4. Kozner Jakub
5. Małek Janusz – tylko egzaminy sprawnościowe
6. Sokołowski Mieczysław
7. Szelc Artur
8. Wosiewicz Beata
Nadzór nad pracami Komisji Egzaminacyjnej sprawuje Maciej Błachaniec.

OBSADA 18

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 18

Nowe stawki ryczałtu sędziowskiego od 1 lipca 2019

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej przedstawia Tabelę zryczałtowanych stawek ekwiwalentu dla sędziów, która obowiązywać będzie od dnia 1 lipca 2019 roku. Jednocześnie wyjaśniamy, że stawki te będą obowiązywać wszystkie kluby grające w rozgrywkach na terenie województwa podkarpackiego, zarówno  te, które przystąpią do programu rozliczania delegacji sędziowskich przez Biuro Podkarpackiego ZPN, jak też kluby, które w dalszym ciągu będą same płacić sędziom po zawodach i będą rozliczać ich zeznania podatkowe. Chcemy jednocześnie zdementować krążącą wśród klubów interpretacji, że kluby które nie przystąpią do programu rozliczania delegacji przez Związek będą ponosić koszty delegacji sędziowskich, wg. stawek obowiązujacych obecnie, a kluby które przystąpią do programu rozliczania delegacji przez Związek, wg. stawek obowiązujących od 1 lipca 2019r.

Jeszcze raz podkreślamy,