OBSADA 9

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 9

OBSADA 8

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 8

EGZAMIN TEORETYCZNY II TERMIN

Komisja Egzaminacyjna Kolegium Sędziów OZPN w Krośnie informuje,

że II termin egzaminu teoretycznego

dla sędziów klasy O i A odbędzie się 21.09.2017 r. o godz. 17:00 w

restauracji ElWit.

Wszyscy sędziowie, którzy zostali poinformowani SMS-em

w dniu 08.09.2017, jak również sędziowie, którzy nie stawili się w

I terminie  proszeni są o przybycie.

OBSADA 7

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 7

OBSADA 6

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 6

OBSADA 5

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 5

OBSADA 4

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 4

WNIOSKI LICENCYJNE – OSTATECZNY TERMIN

Zbliża się termin przekazania licencji sędziów do Podkarpackiego ZPN. W związku z tym ostateczny termin składania wniosków dla grupy Krosno to 17 sierpnia w siedzibie OZPN przy ul. Bieszczadzkiej w godzinach 16:00-16:45. Proszę o poważne potraktowanie sprawy. Wniosek licencyjny można pobrać ze strony KS. Badania lekarskie muszą obejmować cały sezon 2017/2018 w związku z tym termin ich wykonania nie może być wcześniej niż koniec czerwca 2017r.

Kierownik Grupy Szkoleniowej Rafał Krężałek