KOMUNIKAT DEPARTAMENTU ROZGRYWEK PZPN

Arbitrzy, bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem. Zalecenie to przekazane zostało wszystkim sędziom w Polsce do bezwzględnego stosowania. Prosimy Przewodniczących, Szkoleniowców i Kierowników Grup o stałym przypominaniu sędziom owych postanowień i ewentualną pomoc w „zawiłościach” smsowych:
pozdrawiamy serdecznie!

OBSADA NR 7 ?SEZON 2014/2015?

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 7.

 

 

OBSADA NR 6 ?SEZON 2014/2015?

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 6.

 

 

PROGRAMY EGZAMINÓW W KROŚNIE

http://kskrosno.pl/wp-content/uploads/2012/07/bez%C2%A0tytu%C5%82u3.bmp

Przedstawiamy programy zbliżających się egzaminów sędziów KS OZPN w Krośnie:

1. Program egzaminów sędziów kandydatów do klasy okręgowej, klasy A, grupy perspektywicznej (nie dotyczy sędziów klasy O, którzy zdawali egzaminy w Rzeszowie)

2. Program egzaminów sędziów klasy B i C

Przypominamy o obowiązku posiadania kart zdrowia (w przypadku braku sędzia nie zostanie dopuszczony do egzaminu sprawnościowego)!

KOMUNIKAT PRZEWDNICZĄCEGO WYDZIAŁU GIER PODKARPACKIEGO ZPN

1. Sędziowie mają zakaz przesyłania papierowych sprawozdań, te mają przechowywać u siebie (dotyczy tylko rozgrywek prowadzonych przez Podkarpacki ZPN, w Okręgach i Podokręgach stosować się do wewnętrznych zaleceń)!

2. W związku z pojawiającymi się błędami w Extranecie – sędziowie, którzy nie mogą wypełnić składu drużyny z powodu braku w edycji jej poszczególnych zawodników, powinni przepisać ich z „papierowego” sprawozdania do arkuszu dodatkowego. Są to przypadki sporadyczne, niemniej jednak występują, wszystkie usterki staramy się na bieżąco zgłaszać do Warszawy.

OBSADA NR 5 ?SEZON 2014/2015?

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 5.

 

 

KOMUNIKAT Z CENTRALI

Zarząd KS PZPN, po warsztatach sędziów zawodowych (12-13 sierpnia 2014, Pruszków) przedstawia konkluzje szkoleniowe dotyczące postępowania z osobami funkcyjnymi zakłócającymi porządek. Konkluzje te przekazujemy do stosowania we wszystkich klasach rozgrywkowych.

EGZAMINY SĘDZIÓW

Na 09.09.2014 r.  wyznaczono termin egzaminów dla kandydatów do klasy okręgowej, sędziów klasy A oraz grupy perspektywicznej. Natomiast egzamin dla klasy B i C odbędzie się 16.09.2014 r.

PROGRAM EGZAMINÓW UKAŻE SIĘ W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM!