OBSADA NR 1

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 1.

 

 

UCHWAŁA NR 49/07/2015

Działając na podstawie § 33 ust. 8 Statutu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie Zarząd OZPN w Krośnie, w oparciu o § 13 pkt. 8. lit c, Regulaminu Rozgrywek Podkarpackiego ZPN na sezon 2015/2016 zobowiązuje się kluby do dostarczenia sędziemu przed meczem oprócz dokumentów wymieniony w/w punkcie także dokumenty tożsamości z aktualną fotografią wszystkich zawodników wpisanych do sprawozdania w zawodach we wszystkich klasach rozgrywkowych i kategoriach wiekowych.

W przypadku braku zawodnika  w momencie rozpoczęcia zawodów, dokument tożsamości kierownik drużyny dostarcza sędziemu w przerwie zawodów.

Brak dokumentu tożsamości czyni zawodnika nieuprawionego i sędzia nie może go dopuścić do gry.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sędzia Rafał Burger nie żyje

nekrolog_rafalburger[1]

LISTA SĘDZIÓW NA SEZON 2015/2016

Zarząd KS OZPN przedstawia aktualną listę sędziów na sezon 2015/2016. Wszystkim, którzy uzyskali awans do wyższych klas rozgrywkowych serdecznie gratulujemy!

LICENCJE SĘDZIOWSKIE SEZON 2015/2016

Koleżanki i Koledzy w załączeniu znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące Licencji na najbliższy sezon, który rozpoczyna się w pierwszej połowie sierpnia.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi, termin składania dokumentów i opłat do 03-08-2015r. u kierowników grup.

pobierz tutaj…

OBSADA NR 29 ?SEZON 2014/2015?

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 29.

 

 

LISTA SĘDZIÓW KS KROSNO NA EGZAMINY W JAROSŁAWIU

Zarząd Kolegium Sędziów OZPN w Krośnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 22-06-2015 r. ustalił listę sędziów delegowanych na egzaminy IV ligi oraz klasy okręgowej w Jarosławiu w dniu 27-06-2015 r.

PLAN EGZAMINÓW W JAROSŁAWIU W DNIU 27-06-2015

Przedstawiamy szczegółowy harmonogram egzaminów, szkolenia i podział obowiązków dla sędziów klas IV, O i obserwatorów.
Prosimy mieć na uwadze, że podane godziny mogą ulec przesunięciom.

KLIKNIJ TUTAJ, ABY POBRAĆ.

W części teoretycznej (w Bibliotece Państwowej) biorą również udział obowiązkowo uczestnicy programu mentorskiego ( mentorzy i sędziowie)!!!

Owocnych i spokojnych przygotowań.