TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ KS PZPN

– Sędziowie, sędziowie asystenci, obserwatorzy szczebla centralnego: 10-12 lipca, Ożarów Maz. (hotel Mazurkas)
– Sędzie, sędzie asystentki, obserwatorki szczebla centralnego: 31 lipca – 2 sierpnia, Ożarów Maz. (hotel Mazurkas)
– Sędziowie III ligi: 2 sierpnia, Ożarów Maz. (hotel Mazurkas)

Programy poszczególnych zgrupowań (poza egzaminami sędziów III ligi) będą przesyłane bezpośrednio do powoływanych sędziów oraz obserwatorów.

OBSADA NR 28 ?SEZON 2014/2015?

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 28.

 

 

OBSADA NR 27 ?SEZON 2014/2015?

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 27.

 

 

PRZEPROSINY

W ZWIĄZKU Z POMÓWIENIEM SĘDZIEGO KOLEGIUM SĘDZIÓW Z KROSNA PANA PAWŁA PITAKA CHCIAŁBYM SERDECZNIE PRZEPROSIĆ ZA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ WYŻEJ WYMIENIONEGO SĘDZIEGO.

PREZES KLUBU SZAROTKA UHERCE

FRANCISZEK ROMANEK

EGZAMINY SĘDZIÓW I OBSERWATORÓW

Zarząd KS Podkarpackiego ZPN ustalił termin i miejsce egzaminów dla obserwatorów, sędziów IV ligi i kl. O na dzień 27-06-2015r. w Jarosławiu.

Plan zostanie podany na stronie internetowej 7 dni przed sprawdzianem.

OBSADA NR 26 ?SEZON 2014/2015?

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 26.

 

 

OBSADA NR 25 ?SEZON 2014/2015?

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 25.

 

 

OBSADA NR 24 ?SEZON 2014/2015?

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 24.