OBSADA NR 15 „SEZON 2013/2014”

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 15.

obsada

SZKOLENIE „SĘDZIA EXTRA E-MAIL”

UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT!

DOTYCZY WSZYSTKICH SĘDZIÓW

? klasy okręgowej

  ? grupy perspektywicznej

MINUTA CISZY

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Krośnie informuje, że ze względu na ogłoszenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jednodniowej żałoby narodowej w związku z uroczystościami pogrzebowymi po śmierci Premiera Tadeusza Mazowieckiego, zaleca się przed każdym meczem rozgrywanym w dniu 2 i 3 listopada uczcić Jego pamięć minutą ciszy.

OBSADA NR 14 „SEZON 2013/2014”

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 14.

TRÓJKA

CZASOPISMO „SĘDZIA” NR 3/2013

DO POBRANIA !

SĘDZIA

OBSADA NR 13 „SEZON 2013/2014”

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 13.

bartosz frankowski

ZALECENIA DLA SĘDZIÓW I OBSERWATORÓW KS KROSNO

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

W związku z powtarzającymi się przypadkami nieuzasadnionych wizyt, składanych przez nieuprawnione osoby w pomieszczeniach sędziowskich podczas zawodów piłkarskich, przypominam, że jedynymi osobami poza arbitrami, obserwatorami i delegatami, które mogą tam przebywać są kierownicy drużyn, z prawem wglądu do protokołów sędziowskich.

Nakazuję wszystkim sędziom prowadzącym zawody różnej kategorii i na różnym szczeblu rozgrywek aby w stanowczo reagowali na próby wtargnięcia do pomieszczeń sędziowskich osób nieuprawnionych, ze szczególnym uwzględnieniem członków klubów oraz przedstawicieli Okręgów lub Podokręgów. Proszę również o przekazywanie informacji do Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie o wszelkich tego typu przypadkach negatywnych zachowań oraz próbach wywierania presji na sędziach ze strony działaczy, współpracowników związków, członków klubu, sponsorów, itp.

Zarząd KS OZPN w Krośnie    Przewodniczący KS OZPN w Krośnie

                                                     Maciej Błachaniec

OBSADA NR 12 „SEZON 2013/2014”

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 12.

obsada 5