WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW

Informujemy, że egzaminy dla sędziów klasy okręgowej i sędziów klasy A odbędę się w Krośnie w dniu 07.09.2017. Kandydaci do klasy okręgowej zostaną wyłonieni po zaliczeniu egzaminów.

Przypominamy również o obowiązku uczestnictwa w egzaminie tych sędziów, przy których na wykazie KS Krosno widnieje opis „po zaliczeniu egzaminu” bez względu na to do jakiej klasy zostali przypisani (do wglądu w zakładce sędziowie). Obecność tych sędziów obowiązkowa!!! W przypadku nieobecności sędziowie nie będą brani pod uwagę w obsadzie.

W dniu egzaminów każdy sędzia musi posiadać ważną kartę zdrowia, którą należy okazać p. Mieczysławowi Sokołowskiemu przy podpisywaniu listy obecności.

Jeśli zaistnieje sytuacja, że sędzia nie będzie mógł wziąć udziału w tym dniu w egzaminach, prosimy o informację telefoniczną lub mailową w terminie 04.09.2017 do p. Sokołowskiego (tel. 604 098 335 mail. mieczyslaw.sokolowski@interia.eu)

-Zbiórka sędziów klasy okręgowej na stadionie MOSiR o 16:45

-Zbiórka sędziów klasy A, oraz sędziów którzy nie mają zaliczonego egzaminu – stadion MOSiR o 17:15

Po zakończeniu egzaminów kondycyjnych cały stan sędziów spotyka się w Restauracji ElWit na egzaminie teoretycznym.

powodzenia !

 

OBSADA 4

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 4

WNIOSKI LICENCYJNE – OSTATECZNY TERMIN

Zbliża się termin przekazania licencji sędziów do Podkarpackiego ZPN. W związku z tym ostateczny termin składania wniosków dla grupy Krosno to 17 sierpnia w siedzibie OZPN przy ul. Bieszczadzkiej w godzinach 16:00-16:45. Proszę o poważne potraktowanie sprawy. Wniosek licencyjny można pobrać ze strony KS. Badania lekarskie muszą obejmować cały sezon 2017/2018 w związku z tym termin ich wykonania nie może być wcześniej niż koniec czerwca 2017r.

Kierownik Grupy Szkoleniowej Rafał Krężałek

OBSADA 3

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 3

PREZENTACJA ZMIAN W PRZEPISACH + UNIFIKACJA

Prezentacja zmian w Przepisach 2017/2018 – do pobrania

Unifikacja Kolegium Sędziów – tabelka do pobrania

 

Szkolenie dla sędziów, obserwatorów i mentorów.

W dniu 18 sierpnia 2017r (piątek) o godz 18.00 odbędzie się szkolenie w Jarosławiu (Biblioteka Państwowej Wyższej  Szkoły Techniczno – Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza Jarosław ul. Czarnieckiego 16)

  • Szkolenie z zakresu najnowszych zmian w przepisach przeprowadzi:
    Przewodniczący Komisji Szkoleniowej Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN Pan Mariusz Złotek.

Uczestnikami szkolenia są:

– Sędziowie III ligi

– Sędziny KS Podkarpackiego ZPN

– Sędziowie IV ligi KS Podkarpackiego ZPN

– Sędziowie z klas „O” i „A” z wszystkich  okręgów i podokręgów,

– obserwatorzy IV ligi i klasa „O”

– mentorzy

Przyjazd uczestników 17:45

OBSADA 2

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 2

ZMIANA MIEJSCA SZKOLENIA

Informujemy, iż pierwsze szkolenie sezonu 2017/2018 grupy Krosno odbędzie się w dniu 10.08.2017 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym przy ul. Bieszczadzkiej w sali 308.