WYKAZ SĘDZIÓW NA SEZON 2013/2014

Zarząd Kolegium Sędziów OZPN w Krośnie przedstawia wykaz sędziów na sezon 2013/2014 zatwierdzony na Posiedzeniu Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie w dniu 12.07.2013 r.

Do wglądu w zakładce?SĘDZIOWIE !

CZASOPISMO „SĘDZIA” NR 2/2013

DO POBRANIA !

WYTYCZNE WS. LICENCJI SĘDZIOWSKICH

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW LICENCYJNYCH

PRZEZ SĘDZIÓW KS KROSNO

 do 20 lipca br. ? wszystkie klasy rozgrywkowe

 

Dokumenty, które należy przedłożyć celem uzyskania licencji:

– wniosek licencyjny (do pobrania TUTAJ!) podpisany przez sędziego, zawierający określenie klasy rozgrywkowej (po ogłoszeniu awansów i spadków).

– dwa zdjęcia (dotyczy tylko sędziów, którzy po raz pierwszy ubiegają się o licencję).

– jedno zdjęcie (w przypadku przedłużania licencji).

– zaświadczenie lekarskie (ważne na okres sezonu 2013/2014).

– potwierdzenie opłaty licencyjnej zgodnie z Uchwałą nr VII/185 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian w Uchwale nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich. (Opłatę za licencję sędziowską należy dokonać u kierowników grup szkoleniowych Krosno, Sanok, Jasło, Brzozów).

– kopię polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z wykonywaniem funkcji sędziego (Opłatę za ubezpieczenie należy również dokonać u kierowników grup).

PROSZĘ NIE WYSYŁAĆ DOKUMENTÓW POCZTĄ !

SKOMPLETOWANĄ DOKUMENTACJĘ SKŁADAMY U KIEROWNIKÓW GRUP !

OKÓLNIK NR 1362

W dziale SZKOLENIE?Materiały szkoleniowe zamieszczono Okólnik nr 1362 z poprawkami do Przepisów gry w piłkę nożną oraz innymi instrukcjami i wytycznymi. Tym razem 127 doroczne spotkanie IFAB odbyło się w Edynburg (Szkocja) 2 marca 2013 r.

TESTY

W dziale SZKOLENIE?Materiały szkoleniowe publikujemy testy z egzaminów sędziów klasy okręgowej, A,B,C oraz grupy perspektywicznej.

OBSADA 14/2013

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 14/2013.

OBSADA 13/2013

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 13/2013.

obsada

OBSADA 12/2013

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 12/2013.

obsada