OBSADA 12

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 12

Kary indywidualne dla osób funkcyjnych – zasady postępowania cz.1/6

Przewinienia w czasie gry. W przypadku osób funkcyjnych Przepisy Gry nie zakładają konieczności automatycznego przerwania gry przy zachowaniu, za które sędzia sięgnie po reprymendę/ŻK/CzK wobec winnego. Jeśli to zachowanie nie wpływa na grę (np. zachowanie wobec jednego z sędziów), ta powinna być kontynuowana, a sankcje wyciągnięte w najbliższej przerwie w grze….

 

 

Międzynarodowy Dzień Sędziego Piłki Nożnej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Sędziego Piłki Nożnej, który przypada na 11 października życzymy wszystkim Koleżankom i Kolegom samych trafnych decyzji na boiskach, spokojnych stref technicznych, połknięcia gwizdka i połamania chorągiewek, samych spokojnych meczy, a Obserwatorom i Mentorom przyjemnej i łatwej pracy oraz dobrej współpracy z sędziami.

 

 

Sędzia na podsłuchu: Piotr Wąsowski | B klasa Akademia Sztuki Wojennej Rębertów – Victoria Zerzeń

Sędziowanie w telewizji to nie tylko ekstraklasa. Poniżej krótki film z B klasowych realiów. Tylko jedno mnie zastanawia te 10-12km, no ale jeśli tak to szacun!

Dzięki za podesłanie Kamil Kozioł.

Obniżka podatku PIT z 18 do 17 procent w delegacjach sędziowskich

Zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. zamiast stawki 18% stosuje się stawkę 17%

źródło: Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN

Aktualna tabela zryczałtowanych stawek dla sędziów, obserwatorów oraz delegatów w rozgrywkach organizowanych przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej do pobrania z naszej strony w dziale Do pobrania ==>> Ryczałty Sędziowskie.

OBSADA 11

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 11

Komunikat komisja dyscypliny

Najbliższe szkolenie 23 października

Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniu 23 października (środa) o godzinie 18:00 w Restauracji ElWit przy ul. Zręcińskiej. Prowadzącymi wykład będą Grzegorz Stęchły – Przewodniczący Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN, obserwator szczebla centralnego Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Dariusz Tomas obserwator III ligi, sekretarz Zarządu Kolegium Sędziów przy Podkarpackim ZPN.