Terminy i miejsca szkoleń

Trzecie szkolenie odbędzie się w dniu 23 października (środa) o godzinie 18:00 w Restauracji ElWit przy ul. Zręcińskiej. Prowadzącymi wykład będą Grzegorz Stęchły – Przewodniczący Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN, obserwator szczebla centralnego Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Dariusz Tomas obserwator III ligi, sekretarz Zarządu Kolegium Sędziów przy Podkarpackim ZPN.


Drugie szkolenie w rundzie jesiennej odbędzie się dnia 29 sierpnia (czwartek) o godzinie 18:00. Tematem szkoleniowym będzie „Zagranie piłki ręką”,  od strony merytorycznej zagadnienie przedstawi wg najnowszych wytycznych i zmian w Przepisach Gry obserwator III ligi Marek Guzik.


Pierwsze szkolenie centralne wg formuły z rundy poprzedniej dla wszystkich grup szkoleniowych odbędzie się w środę 7 sierpnia 2019r. godz. 18:00 w Elwicie. Tematem zajęć poza sprawami organizacyjnymi będą „Zmiany w przepisach gry”. Podczas szkolenia kierownicy grup będą zbierali pieniądze i wnioski licencyjne, o szczegółach powiadomimy niebawem. Do wniosków obowiązkowe będzie także dołączenie fotografii celem wyrobienia legitymacji licencyjnej sędziego. Wszyscy sędziowie mają obowiązek dostarczyć własne zdjęcie. Obecność obowiązkowa.


Szanowne koleżanki, szanowni koledzy. W sezonie 2019/2020 szkolenia dla sędziów i obserwatorów będą prowadzone wg formuły z rundy wiosennej poprzedniego sezonu. Będziemy spotykać się raz w miesiącu na szkoleniu centralnym dla wszystkich grup szkoleniowych (Krosno, Jasło, Sanok, Brzozów).

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

Do zobaczenia!


miejsce szkoleń:
Restauracja Elwit
ul. Zręcińska 82, 38-400 Krosno