Badania lekarskie 1 raz w roku? Ciąg dalszy sprawy

Czy możliwe abyśmy my, jako sędziowie piłki nożnej już niebawem sprawdzając karty zdrowia zawodników – amatorów weryfikowali datę badania do 1 roku wstecz? Czyli tak aby była ona ważna przez 12, a nie jak obecnie 6 miesięcy? To samo dotyczyłoby badań sędziów składanych do licencji sędziowskich? Jeśli Cię to interesuje czytaj więcej tutaj

Comments are closed.