Archiwum z ‘Aktualności’ Kategorii

SZKOLENIE GRUPY PERSPEKTYWICZNEJ

Najbliższe szkolenie Sędziów Grupy Perspektywicznej odbędzie się 30.08.2012 r. /czwartek/ o godz. 18:00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1 (sala 308). Jednocześnie informujemy, że ostateczny skład Grupy Perspektywicznej zostanie podany 27.08.2012 r.  

DELEGACJE SĘDZIOWSKIE!

Wszyscy zainteresowani proszeni są o zapoznanie się z bardzo ważnym komunikatem dotyczącym sposobu rozliczania delegacji sędziowskich! POBIERZ.

OBSADA NR 3/2012

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 3/2012.

KOMUNIKAT KOMISJI SZKOLENIOWEJ 1/2012

Przedstawiamy Komunikat Komisji Szkoleniowej KS OZPN w Krośnie dotyczący naboru sędziów do Grupy Perspektywicznej. Wniosek zgłoszeniowy do pobrania tutaj.

RAMOWY PLAN SZKOLENIA

Wszystkich Sędziów i Obserwatorów Kolegium Sędziów Okręgowego ZPN w Krośnie zapraszamy do zapoznania się z Ramowym Planem Szkolenia. Zaktualizowano również terminy szkoleń grupy Krosno, Sanok, Jasło oraz Brzozów. Wszystkie informacje dostępne w zakładce?SZKOLENIE.

WYKAZ SĘDZIÓW

Zarząd Kolegium Sędziów OZPN w Krośnie przedstawia wykaz sędziów na sezon rozgrywkowy 2012/2013. Dostępny również w zakładce?SĘDZIOWIE.

ZATWIERDZONO NOWE WŁADZE KOLEGIUM SĘDZIÓW

W dniu 9 sierpnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie, na którym to zatwierdzono nowe władze Kolegium Sędziów.

OBSADA NR 2/2012

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 2/2012.

LICENCJE SĘDZIOWSKIE

BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT ! Ustalono termin składania wniosków o przyznanie licencji sędziowskich. Zobowiązuje się wszystkich sędziów o złożenie odpowiednich dokumentów w terminie do 15 sierpnia br bezpośrednio do biura Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej lub wysłanie na adres:

DELEGACJE SĘDZIOWSKIE

Informujemy wszystkich sędziów, że od rundy jesiennej sezonu 2012/2013 delegacje należy rozliczać na podstawie tabeli ekwiwalentów z kosztami (dostępna również w zakładce?DO POBRANIA).

OBSADA NR 1/2012

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 1/2012.    

TRENING KONDYCYJNY

Trener przygotowania fizycznego Kolegium Sędziów Okręgowego ZPN w Krośnie, zaprasza wszystkich chętnych na pierwsze spotkanie.

OKÓLNIK NR 1302

W dziale SZKOLENIE?Materiały szkoleniowe zamieszczono Okólnik nr 1302 przedstawiający zmiany Przepisów Gry, które zostały zatwierdzone podczas 126 Rocznego Walnego Zgromadzenia Międzynarodowej Rady Piłkarskiej (IFAB).

KONFERENCJA SZKOLENIOWO-EGZAMINACYJNA OBSERWATORÓW

Informujemy, iż Zarząd Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej podjął decyzję w sprawie terminu kursu szkoleniowo – egzaminacyjnego dla obserwatorów III, IV ligi i klas okręgowych.

SZKOLENIE Z OBSŁUGI PROGRAMU EXTRANET

Zarząd Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku  Piłki Nożnej informuje, że dnia 30 lipca 2012 r. o godz. 16:00 odbędzie się szkolenie z obsługi programu Extranet.