Archiwum z ‘Aktualności’ Kategorii

KOMUNIKAT WYDZIAŁU DYSCYPLINY PODKARPACKIEGO ZPN

Komunikat Wydziału Dyscypliny. Publikujemy listę sędziów, którzy nie wywiązali się z obowiązku regulaminowego, dotyczącego sms – wynik zawodów. Osoby decyzyjne w poszczególnych Okręgach i Podokręgach zobowiązane są do przestrzegania postanowień. decyzja tutaj…

OBSADA NR 8 ?SEZON 2014/2015?

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 8.    

SPRAWOZDANIA – BRAKI LUB BŁĘDY !

Sędziowie, umieszczamy komunikat Wydziału Dyscypliny Podkarpackiego ZPN. Znajdują się tam przykłady błędów w sprawozdaniach lub ich całkowity brak w systemie extranet (sierpień – wrzesień). Prosimy zainteresowanych sędziów o zadrobienie zaległości i dokończenie procedur meczowych. Wobec “spóźnialskich” będą wyciągane konsekwencje!

KOMUNIKAT DEPARTAMENTU ROZGRYWEK PZPN

Arbitrzy, bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem. Zalecenie to przekazane zostało wszystkim sędziom w Polsce do bezwzględnego stosowania. Prosimy Przewodniczących, Szkoleniowców i Kierowników Grup o stałym przypominaniu sędziom owych postanowień i ewentualną pomoc w “zawiłościach” smsowych: pozdrawiamy serdecznie!

OBSADA NR 7 ?SEZON 2014/2015?

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 7.    

OBSADA NR 6 ?SEZON 2014/2015?

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 6.    

PROGRAMY EGZAMINÓW W KROŚNIE

Przedstawiamy programy zbliżających się egzaminów sędziów KS OZPN w Krośnie: 1. Program egzaminów sędziów kandydatów do klasy okręgowej, klasy A, grupy perspektywicznej (nie dotyczy sędziów klasy O, którzy zdawali egzaminy w Rzeszowie) 2. Program egzaminów sędziów klasy B i C Przypominamy o obowiązku posiadania kart zdrowia (w przypadku braku sędzia nie zostanie dopuszczony do egzaminu […]

KOMUNIKAT PRZEWDNICZĄCEGO WYDZIAŁU GIER PODKARPACKIEGO ZPN

1. Sędziowie mają zakaz przesyłania papierowych sprawozdań, te mają przechowywać u siebie (dotyczy tylko rozgrywek prowadzonych przez Podkarpacki ZPN, w Okręgach i Podokręgach stosować się do wewnętrznych zaleceń)! 2. W związku z pojawiającymi się błędami w Extranecie – sędziowie, którzy nie mogą wypełnić składu drużyny z powodu braku w edycji jej poszczególnych zawodników, powinni przepisać […]

OBSADA NR 5 ?SEZON 2014/2015?

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 5.    

KOMUNIKAT Z CENTRALI

Zarząd KS PZPN, po warsztatach sędziów zawodowych (12-13 sierpnia 2014, Pruszków) przedstawia konkluzje szkoleniowe dotyczące postępowania z osobami funkcyjnymi zakłócającymi porządek. Konkluzje te przekazujemy do stosowania we wszystkich klasach rozgrywkowych.

EGZAMINY SĘDZIÓW

Na 09.09.2014 r.  wyznaczono termin egzaminów dla kandydatów do klasy okręgowej, sędziów klasy A oraz grupy perspektywicznej. Natomiast egzamin dla klasy B i C odbędzie się 16.09.2014 r. PROGRAM EGZAMINÓW UKAŻE SIĘ W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM!

PODKARPACKA LIGA JUNIORÓW

Arbitrzy, w załączniku wytyczne dla sędziów prowadzących zawody w I i II PLJ. POBIERZ

OBSADA NR 4 ?SEZON 2014/2015?

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 4.    

SZKOLENIE SĘDZIÓW GRUPY KROSNO

Kierownik grupy Krosno kol. Leszek Śnieżek informuje, że pierwsze szkolenie odbędzie się 21.08.2014 r. /czwartek/ o godz. 16:30. Miejsce spotkań nie ulega zmianie. Szkolenia w dalszym ciągu odbywać się będą w sali 308 Starostwa Powiatowego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1. Terminy kolejnych spotkań zamieszczamy w zakładce SZKOLENIE?Terminy i miejsca szkoleń.

OBSADA NR 2 i 3 ?SEZON 2014/2015?

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 2 i nr 3.    

EGZAMINY SĘDZIÓW IV LIGI

Zarząd Kolegium Sędziów ustalił termin egzaminów dla sędziów IV ligi i drugi termin dla zainteresowanych sędziów kl. O na 01-09-2014 (poniedziałek) w godzinach popołudniowych (około 17-tej, 18-tej). Szczegóły zostaną podane na tydzień przed egzaminem.

OBSADA NR 1 ?SEZON 2014/2015?

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 1.    

EGZAMINY KLASY OKRĘGOWEJ

Szanowni arbitrzy, prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym planem egzaminów 01-08-2014. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwe przesunięcia czasowe (już na miejscu), o których poinformowani będą na bieżąco Przewodniczący KS poszczególnych Okręgów / Podokręgów. pozdrawiamy serdecznie i życzymy powodzenia! POBIERZ PROGRAM EGZAMINÓW

LICENCJE SĘDZIOWSKIE

Kierownik grupy szkoleniowej Krosno Leszek Śnieżek informuje, ze kompletne dokumenty licencyjne sędziowie będą mogli złożyć w dniu 17.07.2014r. /czwartek/ w godz. 15-17 w biurze OZPN Krosno. Niniejszym przypomina się o bezwzględnym obowiązku wszystkich czynnych sędziów piłkarskich do złożenia dokumentów licencyjnych w terminie do 23.07.2014r. 

KONFERENCJA SĘDZIÓW W KROŚNIE

Informujemy, że 26.07.2014 r. (tj. sobota) w restauracji El Wit w Krośnie odbędzie się konferencja szkoleniowa dla sędziów wszystkich grup (Krosno, Sanok, Jasło, Brzozów) działających przy Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Rozpoczęcie o godz. 15:00 Na konferencji będziemy gościć Prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie Pana Kazimierza Grenia, który swoje wystąpienie wygłosi w […]