DELEGACJE SĘDZIOWSKIE

Informujemy wszystkich sędziów, że od rundy jesiennej sezonu 2012/2013 delegacje należy rozliczać na podstawie tabeli ekwiwalentów z kosztami (dostępna również w zakładce?DO POBRANIA).

Nowy wzór delegacji z kosztami do pobrania tutaj  lub w zakładce?DO POBRANIA.

Comments are closed.