EGZAMIN TEORETYCZNY II TERMIN

Komisja Egzaminacyjna Kolegium Sędziów OZPN w Krośnie informuje,

że II termin egzaminu teoretycznego

dla sędziów klasy O i A odbędzie się 21.09.2017 r. o godz. 17:00 w

restauracji ElWit.

Wszyscy sędziowie, którzy zostali poinformowani SMS-em

w dniu 08.09.2017, jak również sędziowie, którzy nie stawili się w

I terminie  proszeni są o przybycie.

Comments are closed.