EGZAMINY

Zarząd Podkarpackiego Kolegium Sędziów w Rzeszowie ustalił termin egzaminów dla sędziów IV ligi, sędziów asystentów i obserwatorów na 1 września godz. 17.00, które odbędą się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Gminy Dębica , Pustków ? Osiedle 36 a.

Szczegółowy harmonogram egzaminów zostanie zamieszczony w późniejszym czasie.

Comments are closed.