EGZAMINY SĘDZIÓW

Na 09.09.2014 r.  wyznaczono termin egzaminów dla kandydatów do klasy okręgowej, sędziów klasy A oraz grupy perspektywicznej. Natomiast egzamin dla klasy B i C odbędzie się 16.09.2014 r.

PROGRAM EGZAMINÓW UKAŻE SIĘ W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM!

Comments are closed.