Harmonogram na egzaminy

Harmonogram egzaminów sędziów w dniu 9.06.2021:

Wszyscy sędziowie, którzy złożyli i opłacili dokumenty licencyjne w tym sezonie mają zaliczone badanie lekarskie.
Sędziowie A klasy przy podpisywaniu listy obecności proszeni są o deklarację czy kończą egzamin po teście kondycyjnym, czy jadą na obiad w celu podania ilości zamawianych obiadów.

Komisję egzaminacyjną stanowią sędziowie 3 i 4 ligi, ekstraligi kobiet oraz obserwatorzy KS Krosno.

Comments are closed.