INFORMACJA-sms

Koleżanki i Koledzy sędziowie!

Z dniem dzisiejszym (22-10-2014), znosimy obowiązek wysyłania sms z wynikiem meczu Podkarpackiego ZPN (799 599 498, dotyczył on internetowej strony związkowej, meczów seniorów).

Obligatoryjny zostaje sms extranetu, 15 min. po zawodach, dotyczący sędziego głównego otrzymującego powiadomienie z numerem meczu i szablonem wpisu wyniku. Ten sms obowiązuje w całej Polsce i dotyczy wszystkich rozgrywek piłkarskich, od seniorów aż po żaki i orliki.

Istotne wskazówki:

– jeżeli jedna z drużyn nie stawiła się na placu gry, w takim wypadku sms z wynikiem 3:0 lub 0:3 (w uwagach w sprawozdaniu opisujemy zdarzenie),

– jeżeli jedna z drużyn zostanie zdekompletowana podczas meczu, sms z wynikiem faktycznym np. 2:1 (w uwagach sprawozdania opisujemy zdarzenie),

– jeżeli mecz nie odbędzie się np. z powodu niezdatnego do gry boiska (informujemy osobę odpowiedzialną za wprowadzanie obsady do systemu o zaistniałej sytuacji w celu: ” zwolnienia sędziego z obowiązku wypełniania sprawozdania”. Nie wysyłamy w takim przypadku również wiadomości sms).

Wszystkich sędziów prosimy o sumienne egzekwowanie postanowień PZPN dotyczących komunikacji sms. Jeżeli przez przypadek wiadomość zostanie usunięta z telefonu, wówczas obowiązkiem arbitra jest szybki kontakt z osobą mającą uprawnienia extranetu, aby ponownie wygenerować na zawody. Zmiany w ostatniej chwili w obsadzie, nie są usprawiedliwieniem o braku sms! W takim przypadku, należy również szybko skontaktować się z obsadowcem w celu powiadomienia sms!

Uczulamy osoby odpowiedzialne za wysyłanie sędziów przez extranet aby każdorazowo używali zakładki “powiadom sędziego”, tylko wówczas sędzia będzie mógł wysłać sms z wynikiem.

Wszystkie rozgrywki na Podkarpaciu powinny prowadzone być systemem elektronicznym extranet! Jeżeli sędzia główny nie ma powiadomienia mailowego i sms na zawody, powinien niezwłocznie poinformować o tym władze Podkarpackiego ZPN, danego Okręgu lub Podokręgu.

pozdrawiam serdecznie Rafał Sawicki

Comments are closed.