INFORMACJA ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW PODKARPACKIEGO ZPN

Zarząd KS na posiedzeniu dnia 23-09-2014 zobowiązuje wszystkich sędziów Podkarpackiego ZPN do bezwzględnego przestrzegania następujących postanowień:
– Osoby ze środowiska sędziowskiego, które w Okręgach / Podokręgach odpowiedzialne są za wystawianie arbitrów na zawody przez Extranet nie mogą zapomnieć o tym aby ?kliknąć? zakładkę powiadom sędziego, tylko wówczas sędzia otrzyma drogą mailową i smsem termin zawodów, jak również kod, którego musi użyć wysyłając smsa zwrotnego z wynikiem meczu.
– Smsy z systemu Extranet należy wysyłać niezwłocznie po zawodach (15 minut)
– Należy pamiętać aby nie skasować przypadkiem tego smsa przed meczem, ponieważ znajduje się tam kod, którego należy użyć podczas wysyłania wyniku
– Smsa tego może wysyłać tylko sędzia główny z telefonu, na który przyszło powiadomienie
– Jeżeli ktoś przypadkowo usunął smsa przed jego wysłaniem, to powinien bezzwłocznie powiadomić obsadowego aby ponownie wygenerować powiadomienie!!!

Sprawozdania:
– Przewodniczący Okręgów i Podokręgów, kierownicy grup szkoleniowych, zobowiązani są do wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych wobec sędziów, którzy zalegają ze sprawozdaniami extranetowymi (informacja o spóźnialskich podana była w jednym z poniższych komunikatów).

Comments are closed.