BADANIA LEKARSKIE

Wszyscy sędziowie zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich w dniu egzaminu 11.09.2012 r. Brak badań będzie skutkować niedopuszczeniem do egzaminu kondycyjnego.

 

Comments are closed.