Kary indywidualne dla osób funkcyjnych – zasady postępowania cz.2/6

Polityka trzech (czterech) kroków. Aktualne zapisy Art. 12 są zgodne z duchem dotychczas stosowanej „polityki trzech kroków”. Na str. 113-114 opisano grupy przykładowych (najczęstszych) przewinień osób funkcyjnych, za które sędzia sięga po reprymendę/ŻK/CzK. Tak samo jak w dotychczasowej „polityce trzech kroków” – sędzia techniczny/asystent, widząc jednostkowe niewłaściwe zachowanie osoby funkcyjnej, winien zwrócić uwagę i ostrzec o kolejnych krokach – sankcjach, które będzie już nakładał sędzia (dotychczasowy 1. krok „polityki”)….

Co oczywiste, w drastycznych przypadkach sędziowie winni od razu sięgać po kary indywidualne (ŻK/CzK), bez wcześniejszych rozmów i reprymend. Podczas zawodów z udziałem sędziego technicznego, przy powtarzających się nieprzepisowych zachowaniach osoby funkcyjnej, możliwe jest pominięcie przez sędziów reprymendy – sędzia może od razu ukarać winnego napomnieniem, jeśli uwaga (ostrzeżenie) w wykonaniu sędziego technicznego nie przyniosła efektu.

Z zapisów Art. 12 wynika, że reprymenda dla osoby funkcyjnej jest sankcją dyscyplinarną, a zatem czas na nią przeznaczony przez sędziego jest nienormalną przerwą w grze w rozumieniu Art. 7.

 

podesłał Kamil Kozioł, źródło: Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, KS Wrocław: https://dolzpn.pl/sedziowie/ks-wroclaw/szkolenia-ks-wroclaw/

Comments are closed.