Komisja egzaminacyjna

Do Komisji Egzaminacyjnej, która przeprowadzi egzaminy sędziów w dniu 16 kwietnia włączeni zostali (kolejność alfabetyczna):
1. Gancarz Przemysław
2. Guzik Marek
3. Kijowski Albin
4. Kozner Jakub
5. Małek Janusz – tylko egzaminy sprawnościowe
6. Sokołowski Mieczysław
7. Szelc Artur
8. Wosiewicz Beata
Nadzór nad pracami Komisji Egzaminacyjnej sprawuje Maciej Błachaniec.

Comments are closed.