Licencje sędziowskie – PILNE!

Ostateczny termin złożenia licencji przewidziano na najbliższym szkoleniu, które odbędzie się dnia 29 sierpnia (czwartek). Dokumenty licencyjne zbierane będą także w biurze OZPN Krosno przy ulicy Bieszczadzkiej w dniu 14 sierpnia w godzinach 16:00 – 19:00. Moja prośba, uszanujmy ludzi zbierających dokumenty, nie przynośmy niekompletnych wniosków, nie przynośmy części wymaganych “papierów” z informacją, że np “kasę” za ubezpieczenie czy mam wszystko ale zdjęcie doniosę za kilka dni. Najlepiej przynieść wszystko za jednym razem. Dzięki z góry.

Dokumenty, które należy przedłożyć celem uzyskania licencji:

– wniosek licencyjny na sezon 2019/2020 (w formacie A4) wypełniony i podpisany przez sędziego – załącznik nr 1 do pobrania. – wszyscy sędziowie

– dwa zdjęcia wszyscy sędziowie

– zaświadczenie lekarskie (inf. niżej) wszyscy sędziowie

– opłatę za ubezpieczenie (12 zł.) – wszyscy sędziowie.

Decyzją Komisji Licencyjnej, sędziowie ubiegający się o nowe licencje sędziowskie 2019-2020, zobligowani zostają do dostarczenia nowych badań lekarskich. Badania ważne przez rok będą pokrywały się z ważnością otrzymanej licencji. Wyjątkiem będą sędziowie, którzy otrzymają zgodę od lekarza na krócej niż rok. Nie będą przyjmowane wnioski ze starymi (ważnymi) badaniami lekarskimi.

Informujemy, że w składanych wraz z wnioskiem o nadanie licencji sędziowskiej badaniach lekarskich musi być ujęty okres ważności badań.

Badania mają być opisane przez lekarza, jako ważne na sezon rozgrywkowy 2019 / 2020 lub podany okres ważności badań określonych:  od dnia  ……  –  do dnia ….. . Na karcie badań powinien być zapis, że badania są ważne w odniesieniu po pełnienia funkcji sędziego piłki nożnej.

– Wnioski licencyjne, opłaty, kserokopie kart zdrowia, potwierdzenie wpłaty za ubezpieczenie 12 zł, – zbierają kierownicy poszczególnych grup szkoleniowych.

!!! Złożenie dokumentacji licencyjnej po terminie będzie skutkowało nieprzyznaniem licencji w najbliższym sezonie.

Opłaty za licencje wg przynależności do danej klasy rozgrywkowej:
Ekstraliga kobiet – 150 zł.
III liga – 250 zł.
IV liga – 160 zł.
klasa okręgowa – 120 zł.
klasa A – 90 zł.
klasa B i C – 75 zł.
Początkujący – 1 zł

Wniosek z dodatkowymi informacjami do pobrania Wniosek licencyjny na sezon 2019/2020

 

Comments are closed.