LISTY SĘDZIÓW

Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie na swoim posiedzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 r. zatwierdził listy sędziów. W zakładce ?SĘDZIOWIE można zapoznać się z aktualnym stanem osobowym w poszczególnych klasach.

Comments are closed.