Nasi wracają z tarczą po egzaminach IV ligi

W dniu 07.03.2019r. naszych trzech arbitrów prowadzących spotkania na najwyższym szczeblu wojewódzkim (Gancarz Przemysław, Kijowski Albin, Kozner Jakub) brało udział w egzaminach dla sędziów i obserwatorów IV ligi podkarpackiej. Wszyscy sędziowie zostali poddani rygorystycznym egzaminom biegowym (Zarzecze) oraz testom pisemnym i filmowym (Jarosław) po wcześniejszych pomiarach antropometrycznych (zawartość tkanki tłuszczowej). Po zakończonych egzaminach odbyło się szkolenie, które poprowadził Przewodniczący Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej – Pan Grzegorz Stęchły. W sposób bardzo szczegółowy omówione zostały najnowsze wytyczne oraz interpretacje przepisów gry, a także tematy związane ze zmianami w regulaminach rozrywek. Naszym arbitrom serdecznie gratulujemy.

 

Przemek dzięki za pomoc przy relacji.

Comments are closed.