Nowe stawki ryczałtu sędziowskiego od 1 lipca 2019

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej przedstawia Tabelę zryczałtowanych stawek ekwiwalentu dla sędziów, która obowiązywać będzie od dnia 1 lipca 2019 roku. Jednocześnie wyjaśniamy, że stawki te będą obowiązywać wszystkie kluby grające w rozgrywkach na terenie województwa podkarpackiego, zarówno  te, które przystąpią do programu rozliczania delegacji sędziowskich przez Biuro Podkarpackiego ZPN, jak też kluby, które w dalszym ciągu będą same płacić sędziom po zawodach i będą rozliczać ich zeznania podatkowe. Chcemy jednocześnie zdementować krążącą wśród klubów interpretacji, że kluby które nie przystąpią do programu rozliczania delegacji przez Związek będą ponosić koszty delegacji sędziowskich, wg. stawek obowiązujacych obecnie, a kluby które przystąpią do programu rozliczania delegacji przez Związek, wg. stawek obowiązujących od 1 lipca 2019r.

Jeszcze raz podkreślamy, że stawki ekwiwalentu dla sędziów zawarte w tabeli będą od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązywać wszystkie kluby zrzeszone w Pod. ZPN.

W nowo przyjętych stawkach ekwiwalentu, w jednej kwocie zawarty jest dotychczasowy zwrot kosztów dojazdu oraz ekwiwalent za sędziowanie. Obecnie te kwoty są wykazywane w delegacji sędziowskiej odrębnie.

Przyjecie nowych stawek ekwiwalentów sędziowskich podyktowane było z jednej strony dążeniem do uproszczenia rozliczeń delegacji sędziowskich, a z drugiej, koniecznością ich zwiększenia, gdyż stawki te nie były waloryzowane przez kilka lat, mimo postępującej inflacji, co budziło uzasadnione protesty środowiska sędziowskiego.

Tabela zryczałtowanych stawek ekwiwalentu dla sędziów, obserwatorów oraz delegatów w rozgrywkach organizowanych przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej

źródło: Podkarpacki Związek Piłki Nożnej

 

Krótki komentarz dla naszych sędziów: My od jakiegoś czasu już rozliczamy się wg tej formuły. Jak widać u nas się to dobrze przyjęło i teraz Podkarpacki Związek Piłki Nożnej wprowadza to na obszarze województwa. Dla nas zmieni się tylko tyle, że sędziowie jadący na mecze IV ligi oraz sędziowie, którzy sędziują mecze organizowane przez Podkarpacki ZPN (np. rozgrywki młodzieżowe) będą rozliczani przez Podkarpacki ZPN na konto lub kluby (stąd konieczność wypełnienia formularza dla Podkarpackiego ZPN, o którym pisałem w dniu wczorajszym). Od 1 lipca, będą minimalnie wyższe stawki, np. sędzia główny klasy okręgowej zarobi więcej o 4zł na rękę, nieco więcej, bo o 11zł więcej zarobi sędzia asystent na okręgówce.

Comments are closed.