Obniżka podatku PIT z 18 do 17 procent w delegacjach sędziowskich

Zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. zamiast stawki 18% stosuje się stawkę 17%

źródło: Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN

Aktualna tabela zryczałtowanych stawek dla sędziów, obserwatorów oraz delegatów w rozgrywkach organizowanych przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej do pobrania z naszej strony w dziale Do pobrania ==>> Ryczałty Sędziowskie.

Comments are closed.