OKÓLNIK NR 1302

W dziale SZKOLENIE?Materiały szkoleniowe zamieszczono Okólnik nr 1302 przedstawiający zmiany Przepisów Gry, które zostały zatwierdzone podczas 126 Rocznego Walnego Zgromadzenia Międzynarodowej Rady Piłkarskiej (IFAB). Decyzje tegorocznego Walnego Zgromadzenia Rady dotyczące Przepisów Gry są wiążące dla konfederacji i związków narodowych począwszy od 1 lipca 2012.

Comments are closed.