Wyniki środowych egzaminów

Zgodnie z zapowiedziami, publikujemy wyniki z pisemnych egzaminów sędziowskich przeprowadzonych w dniu 16 czerwca 2021. Znajdziecie w nich sędziów klasy O i A, którzy nie mogli być lub nie zaliczyli egzaminów w I swoim terminie, sędziów klasy B i wszystkich pozostałych (próbnych, nowych…), którzy wzięli udział w egzaminach tego dnia. Tym, którym udało się napisać pozytywnie (O i A – minimum 24 pkt., klasa B i pozostali minimum 21 pkt.) – GRATULUJEMY!

Egzaminy B klasy za nami

W dniu wczorajszym odbyły się egzaminy sędziów klasy B. Na trybunie stadionu MOSiR w Krośnie zasiadło ponad 60-ciu arbitrów. W egzaminach wzięli udział także sędziowie klasy A i okręgowej, którzy nie zaliczyli swoich egzaminów lub nie mogli uczestniczyć w I terminie. W pierwszej kolejności wszyscy zostali poinformowani o formie egzaminów, następnie cała grupa rozsiadła się po całej trybunie i napisała test pisemny 30 pytań w 30 minut. Było to też ostatni moment na sprawdzenie i weryfikację swojego kodu sędziowskiego, który został nadany każdemu sędziemu niespełna 2 lata temu. W drugiej części egzaminów, sędziowie ruszyli do testu kondycyjnego. Wszystko przebiegło zgodnie z planem i po zakończeniu egzaminów oraz niewielkim posiłku sędziowie po godzinie 19-tej rozjechali się do domów. Wyniki z egzaminów przedstawimy do publicznej wiadomości, po sprawdzeniu wszystkich testów.

 

Delegacje sędziowskie

Przypominamy, że delegacje sędziowskie zgodnie z tabelą ryczałtów są wypisywane z 17% podatkiem. Wszystkich sędziów zachęcamy do skorzystania z wzoru przygotowanego przez Piotra Kochańskiego do pobrania jego wersji z naszej strony w dziale do pobrania po lewej stronie.

 

 

 

OBSADA 32

Przedstawiamy Komunikat Obsady nr 32

Info od Podkarpackiego ZPN – opóźnienia w wypłatach

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej informuje, że z przyczyn technicznych – niezależnych od Związku, wypłaty za usługi sędziowskie nie zostaną zrealizowane w dniu dzisiejszym.

Egzaminy sędziów klasy B – program

Przedstawiamy program na egzaminy sędziów B klasy Przypominamy, że wszyscy sędziowie, którzy powinni, a z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w egzaminach w swoim pierwotnym terminie 09 czerwca oraz Ci, co go nie zaliczyli zobowiązani są do wzięcia udziału w II terminie, który przewidziany jest również na jutro – 16.06.2021.

17:00 zbiórka, lista obecności
17:10 test teoretyczny (trybuna klasa A i B)
17:50 test kondycyjny klasy B
18:20 test kondycyjny klasy A

Powodzenia !

Sędziowie w akcji lata 2011-2019 – galeria #36

Do #36 odsłony galerii zdjęć z lat 2011-2019 na 33 fotografiach trafili m.in. sędziowie: Tomasz Kasperkowicz, Albin Kijowski, Bogusław Cysarz, Krzysztof Wojnar, Marcin Smoleń, Grzegorz Szczepek, Patryk Fic, Leszek Śnieżek, Bartosz Belczyk, Mariusz Szczepanik, Jakub Kozner, Sławomir Kielar, Grzegorz Bliźniak, Witosław Trybus, Radosław Kuszaj, Łukasz Podgórski, Tomasz Smoleń, Tadeusz Piątek, Sławomir Rak, Wiesław Tyrcha i kilku “niezidentyfikowanych” sędziów. Cała galeria powstałą ze zdjęć Tomasza Serwy – dziękujemy za nadesłanie aż tylu fotografii z sędziami.

Niestety  nie  zawsze wszystkich udaje się  rozpoznać, dlatego wielka prośba do Was, jeśli poznajecie sędziego, który nie jest podpisany, proszę wpisujcie jego imię i nazwisko pod zdjęciem w komentarzu na FB w galerii. Dzięki temu zbudujemy wielką bazę danych o sędziach.

Galerię w pełnej jakości obejrzysz w albumie na profilu facebookowym https://www.facebook.com/pg/KolegiumSedziowKrosno/photos/
Chcesz aby Twoje zdjęcia także się pojawiły? Masz u siebie zdjęcia z sędziami? Wyślij je na nasz profil Facebookowy, a my je wstawimy.
Jeśli poznałeś sędziego na zdjęciu, a nie jest podpisany, proszę zrób to w komentarzu pod zdjęciem na profilu FB.

Egzaminy – wyniki testu teoretycznego klasy A

Zgodnie z zapowiedziami podajemy także do publicznej wiadomości wyniki z egzaminów teoretycznych sędziów klasy A. Sędziowie, którym nie udało się zaliczyć (zdobyć minimum 24 pkt.) oraz wszystkich tych, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w egzaminach 9 czerwca gorąco zapraszamy na II termin, który został wyznaczony na dzień 16 czerwca godzina 17:00, stadion Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie ul. Bursaki. W tym dniu zdawać będą także swoje egzaminy sędziowie B klasy. Harmonogram planu dnia opublikujemy niebawem na naszej stronie internetowej kskrosno.pl. Sędziowie klasy B aby zaliczyć egzamin teoretyczny, potrzebują 21 pkt. (klasa okręgowa i A klasa – 24pkt.)