Planowane zmiany w przepisach gry od sezonu 2019/20

Największe zmiany dotyczą:
Uszczegółowienie zapisów dotyczących zagrania piłki ręką (nierozmyślne zdobycie bramki ręką bądź wejście w posiadanie piłki poprzez nierozmyślne zagranie piłki ręką, które w konsekwencji stwarza sytuację bramkową, będzie uznawane za przewinienie – bez kartki)
Zawodnik wymieniany musi opuścić boisko najkrótszą drogą (przez najbliższa linię)
Sędzia będzie mógł karać żółtymi i czerwonymi kartkami osoby w strefie technicznej
Piłka aby znaleźć się w grze nie musi opuścić pola karnego podczas rzutu od bramki i rzutów wolnych wykonywanych przez drużynę broniącą

Szykuje się również kilka ciekawostek:

Analiza sytuacji z rzutem karnym, rozważania Zbigniewa Przesmyckiego w meczu Cracovia – Zagłębie Sosnowiec + VIDEO

“Napastnik Cracovii i obrońca Zagłębia biegną za piłką zagraną w pole karne. Nie ulega wątpliwości, ze żaden z nich nie wygrał walki o pozycję, jednak obrońca decyduje się na zagranie piłki wślizgiem. Wślizg ten nie jest ani nierozważny ani z użyciem nieproporcjonalnej siły. Tak więc warunkiem koniecznym aby obrońca nie popełnił przewinienia w przypadku przewrócenia się napastnika w wyniku wślizgu, jest zagranie przez obrońcę  piłki.

Nasi wracają z tarczą po egzaminach IV ligi

W dniu 07.03.2019r. naszych trzech arbitrów prowadzących spotkania na najwyższym szczeblu wojewódzkim (Gancarz Przemysław, Kijowski Albin, Kozner Jakub) brało udział w egzaminach dla sędziów i obserwatorów IV ligi podkarpackiej. Wszyscy sędziowie zostali poddani rygorystycznym egzaminom biegowym (Zarzecze) oraz testom pisemnym i filmowym (Jarosław) po wcześniejszych pomiarach antropometrycznych (zawartość tkanki tłuszczowej). Po zakończonych egzaminach odbyło się szkolenie, które poprowadził Przewodniczący Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej – Pan Grzegorz Stęchły.

Zmiana sposobu weryfikacji badań zawodników

Całe środowisko sędziowskie czekało na taką zmianę. Regulamin Rozgrywek zarówno seniorskich jak i młodzieżowych został zmieniony przez Komisje ds Nagłych przy Podkarpackim Związku Piłki Nożnej. Przytoczę wyrywkowo najważniejsze kwestie dla nas sędziów.

REGULAMIN SENIORÓW rozdział VII SĘDZIOWIE §13 pkt. 8: Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać do wglądu następujące dokumenty:

d) orzeczenia lekarskie wydane przez uprawnionych lekarzy lub oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych odpowiednio do zasad określonych w §18 pkt. 1-3

lub

podpisane oświadczenie przez kierownika drużyny lub trenera o fakcie posiadania orzeczeń lekarskich lub oświadczeń zawodników odpowiednio do zasad określonych w §18 pkt. 3. Sędzia lub delegat ds. bezpieczeństwa może zażądać okazania dokumentów objętych oświadczeniem kierownika/trenera.

REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH ZASADY PROWADZENIA ROZGRYWEK W KATEGORII JUNIOR STARSZY- JUNIOR MŁODSZY – TRAMPKARZ – MŁODZIK §11 pkt. 2. Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać do wglądu następujące dokumenty:

d) orzeczenia lekarskie wydane przez uprawnionych lekarzy tj:

– lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

– lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w tym lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.

lub

podpisane oświadczenie przez kierownika drużyny lub trenera o fakcie posiadania orzeczeń lekarskich. Sędzia lub delegat ds. bezpieczeństwa może zażądać okazania orzeczeń objętych oświadczeniem kierownika/trenera.

 

A to oznacza, że kierownik / trener przed meczem na jednej stronie A4 może przynieść podpisane przez siebie osobiście oświadczenie o treści jak niżej:

 

Rozważania Zbigniewa Przesmyckiego – część 3 – na przykładzie meczu Wisła Kraków – Korona Kielca + VIDEO

Przewodniczący Komisji Szkoleniowej Artur Szelc publikuje kolejny artykuł szkoleniowy od Zbigniewa Przesmyckiego dla przyswojenia wszystkim sędziom.
“Dobry wieczór Koleżankom i Kolegom
Po dwóch mailach z „rozważaniami przepisowymi” trzeci już ma wymiar praktyczny. Jest to sytuacja z sobotniego meczu Lotto Ekstraklasa Wisła  Kraków – Korona.

Badania lekarskie – od rundy wiosennej wg nowych przepisów

W dn. 1.03.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające kwalifikację lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń oraz wydłużające ich ważność. To przełomowa chwila dla sportowców – amatorów. Od kilkunastu lat Polski Związek Piłki Nożnej bezskutecznie walczył o zmianę niefortunnych zapisów, ograniczających dostęp do uprawiania sportu.
Problem badań lekarskich dla sportowców od wielu lat był problemem, który niepokoił klubowych działaczy. Zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami badania lekarskie powinny być przeprowadzane raz na sześć miesięcy, a uprawnionymi do orzekania są lekarze medycyny sportowej.

Wrzut wykonany z akrobacją – info szkoleniowe + VIDEO

Publikujemy wyjaśnienie Zbigniewa Przesmyckiego dotyczące wykonywania wrzutu z akrobacją – dodajemy także załącznik VIDEO.

“Koleżanki i Koledzy
Wyjaśniam, ze zawodnik ma prawo wykonać salto przed dokonaniem wrzutu. Jednak wrzut piłki musi być dokonany zgodnie z PG 2018/2019 1. Procedura, pierwszy akapit (str.123). Przypominam, że w obowiązującej wersji przepisów wymagane jest aby zawodnik stał zwrócony twarzą do pola gry. Zróbcie stopklatkę

VARto wiedzieć – analiza kluczowych momentów meczów ekstraklasy

Wielu z kibiców – tzw. “znawców” zastanawia się, czemu sędzia nie podchodzi do monitora, czy jest na tyle głupi, przecież on już widział na powtórce w TV, że sędzia się pomylił z wrzutem ewidentnie, a sędzia nawet tego nie sprawdził. To własnie dla tych oraz nas – sędziów amatorów – fajny odcinek przygotowany przez jeden z portali sędziowskich. Krótkie niespełna 5 minutowe VIDEO rozwiewa kilka podstawowych zasad używania VAR-u.