Pierwsze szkolenie w sezonie 2019/2020

Pierwsze szkolenie centralne wg formuły z rundy poprzedniej dla wszystkich grup szkoleniowych odbędzie się w środę 7 sierpnia o godz. 18:00 w Elwicie. Tematem zajęć poza sprawami organizacyjnymi będą “Zmiany w przepisach gry”. Podczas szkolenia kierownicy grup będą zbierali pieniądze i wnioski licencyjne, o szczegółach powiadomimy niebawem. Do wniosków obowiązkowe będzie także dołączenie fotografii celem wyrobienia legitymacji licencyjnej sędziego. Wszyscy sędziowie mają obowiązek dostarczyć własne zdjęcie. Obecność obowiązkowa.

Comments are closed.