PŁATNOŚCI SĘDZIOWSKIE

Informuję wszystkich sędziów OZPN Krosno będącymi członkami KFP o konieczności uregulowania należności za 2015 r. do dnia 10.03.2015r. Stawka pozostaje bez zmian, to jest 52 zł. Należność proszę wpłacić kierownikowi grupy szkoleniowej względnie bezpośrednio u osoby odpowiedzialnej za prowadzenie przedmiotowego referatu. Powyższe spowodowane jest tym, że składka do 15 marca br. ma być przekazana do Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie. Według otrzymanej informacji składki po tym terminie nie będą przyjmowane. Proszę o uregulowanie wpłaty w podanym terminie.

Przewodniczący KS OZPN Krosno – Maciej Błachaniec

Comments are closed.