Po pierwszym szkoleniu

W dniu wczorajszym (27 lutego) odbyło się pierwsze szkolenie sędziów naszego Kolegium w nowej “centralnej” formule. Prelegentami byli zapowiadani wcześniej koledzy z okręgu rzeszowskiego Sebastian Godek (kandydat do II ligi, sędzia tzw. gwiazdkowy) i Mateusz Warzocha. Tematem szkolenia, w którym uczestniczyli sędziowie z Brzozowa, Jasła, Krosna i Sanoka było “Inteligentne sędziowanie”. Na początku przewodniczący Komisji Szkoleniowej – Artur Szelc omówił ramowy plan szkolenia na nadchodzący okres rundy wiosennej, aktualizację unifikacji w rozgrywkach młodzieżowych, aktualne stawki ekwiwalentów sędziowskich. Można było też uiścić opłatę składki na Fundację Kolegium Sędziów Piłkarskich u kierowników grup szkoleniowych (dawne KFP), czy wypełnić deklarację i dokumenty aplikacyjne potrzebne w naborze kandydatów na sędziów.

Comments are closed.