PODZIĘKOWANIE

Składam
serdeczne podziękowania, za okazaną pomoc w realizacji szkoleń w rundzie jesiennej

kol. Leszkowi Śnieżkowi
kierownikowi grupy Krosno

kol. Ryszardowi Denedze
kierownikowi grupy Sanok

kol. Dawidowi Jakubińskiemu
kierownikowi grupy Jasło

oraz

kol. Kamilowi Doboszowi
kierownikowi grupy Brzozów

Szczególne słowa podziękowania za zaangażowanie i poświęcony czas, który zaowocował podniesieniem poziomu szkolenia w całym Kolegium Sędziów Krosno kieruję do:

kol. Beaty Wosiewicz
koordynator grupy Jasło

kol. Sylwii Dobosz
członek Komisji Szkoleniowej

kol. Rafała Krężałka
koordynatora grupy Brzozów

kol. Antoniego Pelczarskiego
koordynatora grupy Krosno

jak również

kol. Ryszarda Denegi
wiceprezesa Kolegium Sędziów

 

 

Przewodniczący Komisji Szkoleniowej
KS OZPN w Krośnie

Tomasz Jagieła

Comments are closed.