PROGRAMY EGZAMINÓW W KROŚNIE

https://kskrosno.pl/wp-content/uploads/2012/07/bez%C2%A0tytu%C5%82u3.bmp

Przedstawiamy programy zbliżających się egzaminów sędziów KS OZPN w Krośnie:

1. Program egzaminów sędziów kandydatów do klasy okręgowej, klasy A, grupy perspektywicznej (nie dotyczy sędziów klasy O, którzy zdawali egzaminy w Rzeszowie)

2. Program egzaminów sędziów klasy B i C

Przypominamy o obowiązku posiadania kart zdrowia (w przypadku braku sędzia nie zostanie dopuszczony do egzaminu sprawnościowego)!

Comments are closed.