Przełom na ławkach rezerwowych

Tak jak wcześniej zapowiadano, tak się stało. W nowych Przepisach Gry w piłkę nożną na sezon 2019/20 znajdzie się zapis o udzielaniu kar indywidualnych – kartek – sztabom szkoleniowym drużyn. Do tej pory sędziowie wobec niestosownego zachowania w strefie technicznej stosowali tzw. politykę 3 kroków, gdzie krok nr 3 oznaczał pozbawienie przywileju znajdowania się na ławce rezerwowych. Z początkiem nowego sezonu  sędziowie będą karać osoby funkcyjne (trenerów, kierowników, masażystów) karami indywidualnymi w postaci żółtej i czerwonej kartki.

W nowych Przepisach Gry znajduje się lista wykroczeń z przypisanymi im sankcjami.

Sędzia użyje reprymendy, gdy osoba ze strefy technicznej dopuści się w sposób nienagminny:

 • wejścia na pole gry, nie przeszkadzając przy tym w akcji. Jak to w praktyce bywa – kilka kroków trenera do przodu w celu np. udzielenia wskazówek zawodnikom,
 • ignorowania poleceń sędziego asystenta, bądź sędziego technicznego,
 • okazywania w sposób minimalny niezadowolenia z decyzji sędziowskich,
 • opuszczenia strefy technicznej, nie popełniając przy tym innych przewinień.

Sędzia zastosuje karę indywidualną w postaci żółtej kartki wtedy, gdy osoba:

 • uporczywie lub w sposób ewidentny opuści własną strefę techniczną,
 • opóźnia wznowienie gry własnej drużyny,
 • rozmyślnie wkroczy do strefy technicznej rywala nie czyniąc tego w sposób agresywny,
 • okazuje w sposób słowny lub/i gestem niezadowolenia z decyzji sędziego, włącznie z:

a). rzucaniem/kopaniem butelek lub innych przedmiotów,
b). ukazywaniem gestów, które ewidentnie okazują brak szacunku do sędziego, np. ostentacyjne oklaski.

 • wkroczy do strefy wideoweryfikacji – stanowisko przy boisku, gdzie sędzia ogląda powtórki zdarzeń podczas analizy VAR,
 • mobbinguje pracę sędziego chcąc wymusić żółtą lub czerwoną kartkę dla rywala,
 • nadmiernie pokazuje gest ekranu TV – sprawdzenie sytuacji przez VAR,
 • prowokuje innych poprzez swoje czyny i gesty,
 • zachowuje się nieustająco nieakceptowalnie (włączając w to czyny, za które należy się ostrzeżenie),
 • okazuje brak szacunku do zawodów.

Sędzia zastosuje karę indywidualną w postaci czerwonej kartki wtedy, gdy osoba:

 • opóźnia wznowienie gry przez drużynę przeciwną, np. po przez przetrzymywanie piłki czy też jej odkopywanie, a także utrudnianie poruszania się zawodnikowi drużyny przeciwnej,
 • rozmyślnie opuszcza strefę techniczną w celu:

a). okazania niezadowolenia z decyzji sędziowskich,
b). sprowokowania innych.

 • wejdzie do strefy technicznej rywali w sposób agresywny
 • rozmyślnie rzuci/kopnie przedmiot na pole gry,
 • wejdzie na pole gry w celu:

a). konfrontacji z członkiem zespołu sędziowskiego (dotyczy również przerwy między połowami i okresu po zakończeniu meczu),
b). wpłynięcia na grę zawodnika drużyny przeciwnej lub pracę sędziego,

 • wejdzie do Centrum Obsługi Wideo (samochód VAR),
 • zachowa się agresywnie w stosunku do rywala, sędziego, widza lub jakiejkolwiek innej osoby (np. chłopca do podawania piłek czy ochroniarza). W zapis ten wlicza się bicie i plucie
 • otrzyma drugie napomnienie w tych samych zawodach,
 • używa obraźliwego, wulgarnego i agresywnego języka i/lub gestu,
 • używa niedozwolonego sprzętu elektronicznego, np. do komunikacji i zachowa się w sposób nieodpowiedni w wyniku jego użytkowania,
 • zachowa się gwałtownie i agresywnie.

Należy pamiętać, że powyższe wykroczenia nie są jedynymi. Mogą zaistnieć przypadki, w których wystąpi inne niewłaściwe zachowanie, które nie jest uwzględnione w powyższej liście. W takiej sytuacji sędzia musi indywidualnie zinterpretować, na jaką karę zasługuje to wykroczenie. W przypadku, gdy dojdzie do niewłaściwego zachowania w strefie technicznej i nie będzie możliwości ustalenia sprawcy, sankcję dyscyplinarną otrzyma najwyższy rangą trener obecny w strefie technicznej.

ŁUKASZ ROGOWSKI
źródło: https://prawdafutbolu.pl/artykuly/przelom-na-lawkach-rezerwowych-juz-od-nowego-sezonu?fbclid=IwAR39bofYlpAHVcntean8RitkdjlstctWxH6yTpHr5LBLa-5d5kyrKrJ98lM

Comments are closed.