Razem tworzyliśmy “Raport o stresie wśród sędziów”.

Przy udziale m.in. naszego Kolegium Sędziów na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydziale Nauk Społecznych powstał Raport z badania ilościowego stresu wśród sędziów piłkarskich związanego z obowiązkami meczowymi autorstwa Dawida Pieniężnego i Mateusza Szymona. Największy udział w badaniu odnotowano na arbitrach z krótkim do 5-ciu lat stażem sędziowskim, bo aż 61% ale Ci z największym stażem 11 lat i więcej także się pokazali i stanowili 16,7% wszystkich ankietowanych. 64% badanych to sędziowie klasy A, B i C, ale aż 31% z arbitrów reprezentuje szczebel centralny. Okazało się, że większość z sędziów stres fizycznie odczuwa poprzez napięcie mięśni (26%). Aż 64 % wskazuje, że przyczyną stresu jest wrogie i agresywne zachowanie piłkarzy, następnie kibiców, potem działaczy. Przy innych odpowiedziach ukazuje się obecność obserwatora, czy popełnione błędy, presja z uwagi na range zawodów, a także presja własnego środowiska sędziowskiego.

Wnioski, które można wyciągnąć z niniejszego badania, nie są wyjątkowo zaskakujące. Sędziowie piłkarscy… odczuwają stres w związku z pełnioną przez nich funkcją, nawet jeśli nie do końca zdają sobie z tego faktu sprawy. Zachowania fizyczne, które im towarzyszą to często objawy stresu, których za takowe nie uznają.

Badanie wykazuje zależność między stresem, a popełnianiem błędów przez sędziów piłkarskich, jednak zdaniem respondentów to nie stres jest kluczowym czynnikiem takiego stanu rzeczy. Badanie pokazuje jasno, że piłkarze, kibice oraz działacze są głównymi sprawcami stresu wśród sędziów piłkarskich, ale co zaskakujące również samo zachowanie sędziów, na ogół zbyt mocno chcących jak najlepszego wykonania przezeń zadania powoduje tenże stres.

Badanie zatem prowadzi do konkluzji, że eliminacja negatywnych zachowań wobec sędziów piłkarskich ze strony innych uczestników zawodów oraz praca nad psychiką samych sędziów znacząco zredukowałyby uczucie stresu towarzyszące sędziom piłkarskim, a co za tym idzie generowałoby to mniej błędów, przez co poziom zawodów piłkarskich wzrósłby, komfort pracy sędziów również, a poziom frustracji innych uczestników zawodów zmalałby.

Pełny raport możesz pobrać tutaj: Raport z badania ilościowego stresu wśród sędziów piłkarskich związanego z obowiązkami meczowymi

Wielkie podziękowania dla sędziów z naszego Kolegium, którzy czynnie przyczynili się do powstawania tego raportu.

Comments are closed.