Sankcje dla osób funkcyjnych – opisy

Zgodnie z zapowiedzią na szkoleniu publikujemy listę przewinień, za jakie mamy obowiązek udzielać kar od reprymendy słownej, przez napomnienie (żółta kartka), do wykluczenia (czerwona kartka) osób funkcyjnych ze strefy technicznej i jej najbliższego otoczenia. Cały spis do pobrania i wydrukowania tutaj.

W przypadku, gdy doszło do przewinienia, a ustalenie sprawcy nie jest możliwe, sankcje dyscyplinarne zostaną nałożone na najwyższego rangą trenera obecnego w strefie technicznej.

Ostrzeżenie (reprymenda)

Następujące przewinienia powinny skutkować ostrzeżeniem (w przypadku ich powtarzania się lub ostentacyjnego charakteru powinny skutkować napomnieniem lub wykluczeniem):

• wchodzenie na pole gry w sposób okazujący szacunek i niekonfrontacyjny,

• brak współpracy z członkiem zespołu sędziowskiego, np. ignorowanie polecenia/prośby asystenta czy sędziego technicznego,

• minimalne (na niskim poziomie) okazywanie niezadowolenia (mową lub gestem) z decyzji,

• sporadyczne opuszczanie strefy technicznej, nie popełniając przy tym innego przewinienia.

 

NAPOMNIENIE

Do przewinień skutkujących napomnieniem należą (jednak nie jest to zamknięta lista):

• ewidentne/uporczywe opuszczanie własnej strefy technicznej,

• opóźnianie wznowienia gry własnej drużyny,

• rozmyślnie wchodzenie do strefy technicznej drużyny przeciwnej (w sposób niekonfrontacyjny),

• okazywanie niezadowolenia słowem lub gestem, włącznie z:

– rzucaniem/kopaniem butelek z napojami lub innych przedmiotów;

– gestami, które ewidentnie okazują brak szacunku wobec sędziego (sędziów), np. sarkastyczne klaskanie

• wkraczanie do SW,

• nadmierne/nieustanne domaganie się żółtej lub czerwonej kartki za pomocą gestów,

• nadmierne pokazywanie gestu „ekranu TV” wskazującego na sprawdzanie sytuacji przez VAR,

• gesty lub czyny wykonywane w sposób prowokacyjny lub zapalny,

• nieustające, nieakceptowalne zachowanie (włącznie z powtarzającymi się zachowaniami, za które stosuje się ostrzeżenie)

• okazywanie braku szacunku do zawodów.

 

WYKLUCZENIE

Do przewinień skutkujących wykluczeniem należą (jednak nie jest to zamknięta lista):

• opóźnianie wznowienia gry przez drużynę przeciwną, np. przetrzymywanie piłki, odkopywanie piłki, utrudnianie poruszania się zawodnikowi,

• rozmyślne opuszczanie strefy technicznej w celu:

– okazywania niezadowolenia czy protestowania wobec decyzji członków zespołu sędziowskiego,

– podejmowania działań o charakterze prowokacyjnym lub zapalnym

• wchodzenie do strefy technicznej drużyny przeciwnej w sposób agresywny lub konfrontacyjny,

• rozmyślne rzucanie/kopanie przedmiotem na pole gry,

• wchodzenie na pole gry w celu:

– konfrontowania się z członkiem zespołu sędziowskiego (dotyczy to również przerwy między połowami i okresu po zakończeniu zawodów),

– wpływania na grę, zawodnika drużyny przeciwnej lub członka zespołu sędziowskiego

• wchodzenie do Centrum Obsługi Wideo (COW),

• zachowanie z użyciem siły fizycznej lub agresywne zachowanie (włączając w to plucie lub gryzienie) wobec zawodnika drużyny przeciwnej, zawodnika rezerwowego, osoby funkcyjnej, członka zespołu sędziowskiego, widza lub jakiejkolwiek innej osoby (np. chłopca/dziewczynki do podawania piłek, ochroniarza lub przedstawiciela rozgrywek itp.),

• otrzymanie drugiego napomnienia w tych samych zawodach,

• używanie obraźliwego, wulgarnego lub agresywnego języka i/lub gestów,

• używanie niedozwolonego sprzętu elektronicznego lub sprzętu do komunikacji i/lub zachowywanie się w sposób nieodpowiedni w wyniku używania powyższego sprzętu,

• gwałtowne, agresywne zachowanie.

Comments are closed.