Sędzia techniczny na okręgówce – przeforsowany

Jeśli tylko rozgrywki zostaną wznowione, pilotażowo wprowadzamy do sędziowania jako pierwsi w Polsce sędziego technicznego – na razie tylko i wyłącznie na klasie okręgowej seniorów i meczach Pucharu Polski (wszystkie rundy, a nie tylko finał jak do tej pory). Będzie to zawsze sędzia związkowy, z doświadczeniem minimum 10 letnim. Sędzia pełnił będzie swoje obowiązki wzorem ekstraklasy. Mamy informację, co zresztą widzimy w protokołach sędziowskich, że nie zawsze zachowanie osób w strefach technicznych jest odpowiednie – nie chcemy karać zespołów i osób funkcyjnych kartkami za nic, a taka osoba mogłaby pomóc wyjaśnić pewne kwestie sporne, czy niwelować zaogniające sporne sytuacje po decyzjach sędziów. Byłaby łącznikiem – pomocnikiem dla klubów. Ta osoba byłaby odpowiedzialna m.in. za utrzymanie spokoju w ławkach rezerwowych. Ponadto wykona obowiązki dokumentacji meczowej przed i po zawodach tym samym odciążając pozostałych sędziów z tych obowiązków. Wynagrodzenie sędziego technicznego to 150zł brutto, a całkowity koszt pokryje Kolegium Sędziów (tylko na okręgówce), więc kluby na tym nie ucierpią finansowo. Na niższych klasach rozgrywkowych kluby mogą same zawnioskować o sędziego technicznego i każdy klub ma taką możliwość 1 x w sezonie aby mieć go bezpłatnie. Liczymy, że dzięki temu, na meczach będzie mniej nerwowych niepotrzebnych emocji, a piłka nożna stanie się jeszcze piękniejsza. 

Comments are closed.