SKŁAD KOMISJI SZKOLENIOWO-EGZAMINACYJNEJ

Zarząd Kolegium Sędziów OZPN w Krośnie na swoim posiedzeniu, które odbyło się w dniu 05.09.2016 r. powołał Komisję Szkoleniowo-Egzaminacyjną. Przewodniczącym został Tomasz Jagieła, natomiast jej członkami Dobosz Kamil, Guzik Marek, Kozner Jakub, Krężałek Rafał, Małek Janusz, Szelc Artur, Wais Kamil oraz Wosiewicz Beata. Przewodniczącym odpowiedzialnym za przeprowadzenie egzaminu kondycyjnego został Sokołowski Mieczysław.

Comments are closed.