Szkolenie podkarpackich sędziów w Jarosławiu / +FOTO

W dniu wczorajszym do godzin późno wieczornych trwało kolejne szkolenie podkarpackich arbitrów III, IV ligi oraz klasy okręgowej, a także szkolenie dla obserwatorów i mentorów ze wszystkich okręgów i podokręgów. Zgodnie z planem, bo już około godziny 17:00 odbył się na boisku tartanowym test biegowy YOYO dla sędziów III i IV ligi. O tym jak nie łatwy jest to test można się przekonać próbując go samodzielnie we własnym zakresie pobierając np.  tutaj. Następnie przenieśliśmy się do sąsiadującej Auli Centrum Kultury Akademickiej Państwowej Wyższej  Szkoły Techniczno – Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza aby około godziny 18:00 rozpocząć szkolenie. Na podstawie kilkudziesięciu klipów wycinanych po meczach przez sędziów IV ligi Przewodniczący Komisji Szkoleniowej Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN Mariusz Złotek przedstawił popełniane w nich błędy w zakresie nieostrożności i nierozważności gry. Najlepiej uczyć się na własnych błędach. Następnie głos zabrał przybyły na szkolenie Prezes Podkarpackiego ZPN Mieczysław Golba. Po jego wystąpieniu na zakończenie Przewodniczący Kolegium Sędziów podkarpackich arbitrów Grzegorz Stęchły przypomniał o zasadach szacunku do działaczy jaki wszystkich nas obowiązuje. Około godziny 21, wszyscy rozjechali się do domów.

Comments are closed.