Szkolenie sędziów w Jarosławiu – test yoyo do pobrania + VIDEO

W dniu 23.05.2019r. w Jarosławiu obyło się obowiązkowe szkolenie dla sędziów III, IV ligi, klasy Okręgowej oraz obserwatorów. Szkolenie poprowadził Przewodniczący Komisji Szkoleniowej Kolegium Sędziów Podkarpackiego ZPN – Pan Mariusz Złotek. Głównym tematem prowadzonych zajęć było omawianie decyzji podejmowanych przez sędziów IV ligi na podstawie klipów video z ich meczów. Przyznać trzeba, ze niektóre wzbudziły większą lub mniejszą dyskusję ale właśnie najlepiej uczyć się na własnych błędach. Omówiono kilkadziesiąt sytuacji z IV ligowych boisk z ostatnich tygodni. Ponadto przed szkoleniem, dla sędziów III oraz IV ligi odbył się pierwszy w KS Podkarpackgo ZPN test biegowy Yo-Yo dla sędziów, polegający na cyklicznym zwiększaniu tempa biegowego 20-metrowego odcinka w celu

oceny wydolności organizmu każdego z arbitrów. Test rozpoczyna się szybkim marszem, a kończy szybkim biegiem, w trakcie którego badani zmieniając kierunek poruszają się między dwiema odległymi o 20 m liniami, zgodnie z sygnałem dźwiękowym z narastającą częstotliwością. Test trwa do etapu, na którym dany badany odpada. Wynikiem jest numer etapu (minuta), w którym badany odpada. Przykład takiego testu w filmiku poniżej.

Dla zgłębienia tematu polecam znalezione opracowanie Zakładu Lekkiej Atletyki Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu dostępne tutaj.

Gdyby ktoś z sędziów chciał się przekonać, że pokonanie takiego testu jest naprawdę niełatwe zachęcam do pobrania pliku dźwiękowego na smartfona z linku poniżej

Dziękuje Przemkowi Gancarzowi za pomoc przy sporządzeniu relacji.

 

 

Comments are closed.