Szkolenie “Strefy Techniczne”

W dniu 23 kwietnia w godzinach wieczornych odbyło się kolejne szkolenie sędziowskie w formie online. Dotyczyło sprawowania należytego nadzoru nad właściwym zachowaniem osób funkcyjnych i zawodników rezerwowych zasiadających w strefie technicznej. W spotkaniu wzięło udział ponad 70 arbitrów. Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Kolegium Sędziów Maciej Blachaniec i wymownie przedstawił zalecenia jakie sędziowie muszą stosować względem osób w strefie technicznej. Sędziowie zostali zobligowani do przestrzegania Przepisów Gry, w tym karania za niewłaściwe zachowanie się osób funkcyjnych. Następnie sprawy obsady przedstawił Leszek Śnieżek, po czym przystąpiliśmy do szkolenia. Na poniższej grafice przedstawiamy listę przewinień, za które sędzia musi udzielić reprymendy, żółtej lub czerwonej kartki. Zwracamy się z prośbą do wszystkich osób funkcyjnych o właściwe zachowanie, abyśmy nie musieli sięgać do tej listy. Jednak jeśli zachowania będą niewłaściwe, mamy wręcz nakaz karania takich osób. Wszystkim sędziom dziękujemy za uczestnictwo. Kolejne szkolenie w formie online, jednak w nieco innej formie i ramach czasowych – niebawem.

 

Comments are closed.