Poprzedni test sprawnościowy

Przypomnijmy, że taki test sprawdza naprzemienną aktywność biegu z chodem na pojedynczy sygnał gwizdka.

Na pierwszy gwizdek prowadzącego test – sędziowie muszą pokonać 150 metrów w określonym dla danej grupy rozgrywkowej czasie (30, 35 lub 50 sek.) z miejsca startu. Po czym mają oni określony dla danej grupy rozgrywkowej czas (35, 40 lub 50 sek.) na pokonanie 50 metrów idąc. Na kolejny sygnał gwizdka sędziowie muszą ponownie przebiec 150 metrów w określonym czasie, po czym następuje przejście 50 metrów w określonym czasie. To składa się na 1 okrążenie.

Każdy sędzia musi przybyć przed sygnałem gwizdka do „strefy chodzenia”, którą wyznaczają 4 pachołki (3 metry przed i 3 metry za oznaczeniem dystansu 150 metrów). Jeśli sędzia wyraźnie nie postawi jednej stopy w „strefie chodzenia”, to obsługujący test sygnalizuje, że sędzia musi zatrzymać się. Za pierwszym razem otrzymuje ostrzeżenie, za drugim zostaje wykluczony.