Tematy szkoleniowe – zima 2019/wiosna 2020

Centralna Komisja Szkoleniowa KS PZPN ustaliła następujące tematy szkoleniowe na aktualny okres szkoleniowy – zima 2019 – wiosna 2020:
1. Zarządzanie strefami technicznymi.
2. Ręka i symulacja jako przykłady niesportowych zachowań – interpretacje.
3. Artykuł 11 – spalony (z uwzględnieniem koncentracji i poruszania się).
4. DOGSO/SPA – różnice i interpretacje.
5. Umiejętności interpersonalne w zarządzaniu zawodnikami Niesportowe zachowania wobec sędziów (antycypowanie).

Tematy te muszą być zrealizowane we wszystkich ZPN-ach w Polsce dla sędziów oraz obserwatorów wszystkich klas, w ramach zimowego i wiosennego cyklu szkoleniowego (listopad 2018 – marzec 2020).

Niektóre aspekty już przeprowadziliśmy w spotkaniu listopadowym. O kolejnych szkoleniach będziemy informować na naszej stronie.

Comments are closed.