TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ KS PZPN

– Sędziowie, sędziowie asystenci, obserwatorzy szczebla centralnego: 10-12 lipca, Ożarów Maz. (hotel Mazurkas)
– Sędzie, sędzie asystentki, obserwatorki szczebla centralnego: 31 lipca – 2 sierpnia, Ożarów Maz. (hotel Mazurkas)
– Sędziowie III ligi: 2 sierpnia, Ożarów Maz. (hotel Mazurkas)

Programy poszczególnych zgrupowań (poza egzaminami sędziów III ligi) będą przesyłane bezpośrednio do powoływanych sędziów oraz obserwatorów.

Comments are closed.